Selma Ramele

Selma van Ramele
Ondernemingsrecht

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen

Expertises
Compliance & Governance, Contractenrecht, Distributie, Europees recht, Fusies & Overnames, Joint-ventures, Mededingingsrecht, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Participaties

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 38

Fax
+31 (0)24 360 28 55

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
ramele@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Selma is sinds 2001 advocaat. Na een aantal jaar op ons kantoor in Arnhem te hebben gewerkt heeft zij in 2010 de overstap naar Nijmegen gemaakt, waar zij op sectie ondernemingsrecht haar cliënten bij staat bij compliance-, mededingingsrecht en ondernemingsrechtvraagstukken.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen, Internationaal Recht Rijksuniversiteit Groningen,

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Persoonlijke film

Publicaties

Onderschat de impact van een bedrijfsovername niet. Een goede advocaat helpt.
23 maart 2017

Advocaten Claudia van der Most en Selma van Ramele startten allebei hun carrière bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Van der Most 18 jaar geleden, Van Ramele 15. Beiden zijn dol op hun vak met het specialisme fusies en overnames. Nog altijd werken

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Arbitraal beding rechtsgeldig in agentuurovereenkomst?
2 maart 2018

De agentuurovereenkomst is een zogenaamde benoemde overeenkomst. Voor dit type overeenkomst gelden dwingendrechtelijke regels, die zijn opgenomen in de artikelen 428 tot en met 445 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze dwingendrechtelijke regels ...

Lees het hele artikel »


Kan de koper van aandelen aanspraak maken op een rechtvaardige prijs?
12 januari 2018

Naar Nederlands recht geldt op grond van het beginsel van de contractsvrijheid geen iustum pretium (rechtvaardige prijs). In beginsel zijn partijen vrij om een prijs overeen te komen die zij juist achten. Slechts onder omstandigheden kan achteraf een ...

Lees het hele artikel »


7 november 2017 ~ Seminar Actualiteiten (online) Distributie
25 september 2017

De rechtspraktijk over distributie is volop in ontwikkeling, met name sinds de opkomst van e-commerce. Zo buigt het Europese Hof van Justitie zich over de vraag of een leverancier zijn distributeurs mag verbieden de producten via online marktplaatsen ...

Lees het hele artikel »


Klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst
6 juni 2017

We hebben al vaker geschreven over de beëindiging van een agentuurovereenkomst en het recht op een klantenvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst. Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft een agent bij het einde van de agentuurovereenkomst ...

Lees het hele artikel »


Beëindiging van een duurovereenkomst: soms een zwaarwegend belang vereist
9 mei 2017

De afgelopen jaren heb ik al verschillende keren geschreven over de opzegging van een duurovereenkomst. Volgens de Hoge Raad kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan in beginsel worden opgezegd. Wel kunnen de redelijkheid en billijkheid ...

Lees het hele artikel »


Klantenvergoeding ten aanzien van bestaande klanten principaal?
22 april 2016

We hebben al vaker geschreven over de beëindiging van een agentuurovereenkomst en het recht op een klantenvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst. Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft een agent bij het einde van de agentuurovereenkomst ...

Lees het hele artikel »


Conservatief dividendbeleid aan te merken als wanbeleid?
22 februari 2016

Wij hebben al vaker geschreven over de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. De enquêteprocedure is een bijzondere gerechtelijke procedure waarmee onder meer beoogd wordt om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren ...

Lees het hele artikel »


Beëindiging van een agentuurovereenkomst
22 december 2015

We hebben al vaker geschreven over de beëindiging van een agentuurovereenkomst. De agentuurovereenkomst is een zogenaamde benoemde overeenkomst. Dit betekent dat er voor dit type overeenkomst speciale wettelijke regels gelden, die zijn opgenomen in de ...

Lees het hele artikel »


Contractovername: een akte is vereist!
25 september 2015

Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding met medewerking van de wederpartij kan overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. Contractovername is dus een drie-partijenovereenkomst: ...

Lees het hele artikel »


Betalingsonwil kan tot aansprakelijkheid van een bestuurder leiden
8 september 2015

In beginsel is een bestuurder van een vennootschap niet aansprakelijk tegenover een schuldeiser van de vennootschap indien de vennootschap een schuld van deze schuldeiser niet betaalt. Onder omstandigheden is echter, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ...

Lees het hele artikel »


Bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap?
26 mei 2015

Wij hebben al vaker geschreven over bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer is een bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie van een vennootschap? Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, ...

Lees het hele artikel »


Bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap?
26 mei 2015

Wij hebben al vaker geschreven over bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer is een bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie van een vennootschap? Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, ...

Lees het hele artikel »


Afgebroken onderhandelingen – verplichting tot dooronderhandelen?
20 april 2015

Volgens het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2005 (CBB/JPO) geldt bij onderhandelingen als uitgangspunt dat iedere partij deze mag afbreken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen van de andere partij in het tot stand komen van ...

Lees het hele artikel »


Is de herroeping van een besluit tot ontbinding van een vennootschap mogelijk?
23 februari 2015

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: BV) kan door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden Als er bij de ontbinding baten zijn, dan moet er een vereffening plaatsvinden. De BV blijft dan ...

Lees het hele artikel »


De opzegging van een kredietrelatie en de zorgplicht van een bank (deel 2)
14 januari 2015

Christien Beernink heeft in haar artikel De opzegging van een kredietrelatie en de zorgplicht van een bank van 19 mei 2014 uiteengezet dat uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat een bank een bijzondere zorgplicht heeft en dat dit voor een kredietopzegging ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Selma van Ramele