Sjaak Heul

Sjaak van der Heul
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Zorg, Internationaal, Overheden, Handel & Transport

Expertises
Aanbestedingsrecht, Compliance & Governance, Contractenrecht, Europees recht, Mededingingsrecht, Staatssteun

Aandachtsgebied(en)
Agrarisch recht, Europees landbouwbeleid (GMO)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 59

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Sjaak is sinds 2008 advocaat en is werkzaam in de vakgroep aanbesteding, mededinging en
staatssteun op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen. Hij adviseert bedrijven en zorginstellingen over de mogelijkheden om samen te werken in overeenstemming met het mededingingsrecht.

Opleiding(en)

Internationaal en Europees Recht, Universiteit Utrecht
Masterclass rechtspraak, Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Mededingingsrecht – Overzicht 2017
27 februari 2018

2017 is voorbij. Mededingingsrechtelijk hebben zich diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die wij hebben gesignaleerd op de website dirkzwagerAMS.nl. In dit e-book zijn al onze blogs van het jaar 2017 op het gebied van het mededingingsrecht

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie: De bagatelbepaling van artikel 7 lid 2 Mw verplicht de ACM tot marktonderzoek
09 november 2017

Op 13 oktober 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam de boetebesluiten vernietigd die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had gericht tegen twee taxiondernemingen (en hun feitelijk leidinggevenden) die actief waren op het gebied van contractueel tax

Lees meer over deze publicatie »


Noot van Sjaak van der Heul bij uitspraak Raad van State in Gemeentestem gepubliceerd
14 juni 2017

Beroep op staatssteun door omwonenden in het kader van de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan stuit af op het relativiteitsvereiste. Het komt regelmatig voor dat belanghebbenden zich in bestemmingsplanprocedures op het standpunt stellen

Lees meer over deze publicatie »


Woningcorporatie en overdrachtsbelasting
23 december 2016

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) kent faciliteiten op grond waarvan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) onder voorwaarden een vrijstelling voor de verschuldigdheid van overdrachtsbe- lasting krijgen bij de overdracht casu quo verkrijging

Lees meer over deze publicatie »


Markttoezicht in de gezondheidszorg na wijziging Wmg
09 december 2016

Overheveling van een AMM-instrument van de NZa naar ACM en verruimde toepassing daarvan. Momenteel worden de zorgspecifieke aspecten van een voorgenomen concentratie in de zorgsector – na een melding van de betrokken partijen – getoetst door de

Lees meer over deze publicatie »


E-book: Mededingingsrecht in de zorgsector
28 september 2016

Zorgaanbieders hebben behoefte aan samenwerking om hun zorgaanbod te verbeteren en/of goedkoper te maken. In veel gevallen wordt die samenwerking door de overheid actief gestimuleerd. Op landelijk niveau kan daarbij worden gedacht aan de specialisatieafspraken

Lees meer over deze publicatie »


Beschermingsbepalingen bij huur bedrijfsruimte
20 september 2016

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in een arrest van 26 november 2015 (Maxima Latvija) voor het eerst uitgelaten over de verenigbaarheid met het kartelverbod van beschermingsconstructies in huurovereenkomsten. In dit artikel gaan wij

Lees meer over deze publicatie »


E-book: Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016
14 maart 2016

Op de kennispagina Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun van Dirkzwager worden jaarlijks vele artikelen gepubliceerd. Niet alleen om u op de hoogte te houden van de actualiteit van de dag, maar ook voor ons eigen plezier. In het kader van de jaarlijkse

Lees meer over deze publicatie »


Dierenwelzijn in Nederland; civielrechtelijke regeling voor de ‘Kip van Morgen’
10 oktober 2015

In Nederland worden bepaalde dieren voor hun product, zoals vlees, melk of vacht gehouden. Koeien, varkens en kippen zijn voorbeelden van deze productiedieren. Voor het houden, maar ook het verzorgen, voeden en vervoeren van deze productiedieren zijn

Lees meer over deze publicatie »


Aanbodbundeling en gezamenlijke verkoop van primaire landbouwproducten – hoever reikt het kartelverbod?
20 juli 2015

Lees meer over deze publicatie »


Beperking van onlinedistributie van merkproducenten, waar liggen de grenzen?
04 november 2014

Distributie via internet neemt een grote vlucht. Leveranciers en producenten van merkproducten zijn hier niet altijd even gelukkig mee en zoeken daarom naar manieren om de onlinedistributie te beperken. Sinds de Hoge Raad in 2011 oordeelde dat Batavus

Lees meer over deze publicatie »


Mededinging in de landbouw in het bijzonder in het licht van de Russische boycot
09 september 2014

Landbouwproducten zijn vaak aan bederf onderhevig. Onder andere deze omstandigheid brengt mee dat landbouwers zeer kwetsbaar zijn bij plotselinge dalingen in de vraag naar hun producten, zelfs als de vraagdaling slechts tijdelijk van aard is. Helaas is

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Mededingingsrecht jaaroverzicht 2017
2 maart 2018

In 2017 hebben wij veelvuldig gepubliceerd over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van mededingingsrecht. Het hele mededingingsrechtelijke spectrum is voorbij gekomen, van het kartelverbod tot (het toezicht op) fusies en overnames. Onze publicaties ...

Lees het hele artikel »


Welke sectoren moeten oppassen voor de ACM?
23 februari 2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar ACM Agenda 2018-2019 bekend gemaakt: de digitale economie, de vergroening in de energiemarkt, de prijzen van geneesmiddelen en de concurrentie in de havenmarkt hebben haar belangstelling. Het belang ...

Lees het hele artikel »


Verkoopverbod via online platforms toegestaan door Hof van Justitie
11 december 2017

Het verbod om te verkopen via distributieplatforms (zoals Marktplaats.nl, eBay.com en Amazon.com) mag door een leveranciers aan zijn distributeurs worden opgelegd om het luxe-imago van zijn producten te beschermen. Het arrest was langverwacht en schept ...

Lees het hele artikel »


ACM verscherpt toezicht op samenwerking en fusies van ziekenhuizen
6 december 2017

De reden voor het verscherpt toezicht zijn de uitkomsten van twee onderzoeken. Uit het eerste onderzoek uit 2016 is volgens de ACM gebleken dat ziekenhuisfusies niet leiden tot verhoogde kwaliteit van de zorg. Het tweede onderzoek dat op 5 december 2017 ...

Lees het hele artikel »


ACM verscherpt toezicht op samenwerking en fusies van ziekenhuizen
6 december 2017

De reden voor het verscherpt toezicht zijn de uitkomsten van twee onderzoeken. Uit het eerste onderzoek uit 2016 is volgens de ACM gebleken dat ziekenhuisfusies niet leiden tot verhoogde kwaliteit van de zorg. Het tweede onderzoek dat op 5 december 2017 ...

Lees het hele artikel »


ACM is (te?) streng in Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven
4 oktober 2017

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op 29 september 2017 de Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven (“Leidraad”) gepubliceerd. In de Leidraad geeft de ACM haar visie op de mededingingsrechtelijke voordelen en risico’s van ...

Lees het hele artikel »


ACM is (te?) streng in Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven
4 oktober 2017

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op 29 september 2017 de Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven (“Leidraad”) gepubliceerd. In de Leidraad geeft de ACM haar visie op de mededingingsrechtelijke voordelen en risico’s van ...

Lees het hele artikel »


Fusieplannen van AMC en VUmc krijgen goedkeuring van ACM
6 september 2017

Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld dat zij de gevolgen voor de concurrentie van de voorgenomen fusie tussen het AMC en VUmc nader moest onderzoek. Voordat het onderzoek was afgerond mocht de fusie ...

Lees het hele artikel »


Fusieplannen van AMC en VUmc krijgen goedkeuring van ACM
6 september 2017

Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld dat zij de gevolgen voor de concurrentie van de voorgenomen fusie tussen het AMC en VUmc nader moest onderzoek. Voordat het onderzoek was afgerond mocht de fusie ...

Lees het hele artikel »


Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven
8 augustus 2017

Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector verlengd tot 1 januari ...

Lees het hele artikel »


Minister stelt voor om verlaagde aanmeldingsdrempels voor zorginstellingen te handhaven
8 augustus 2017

Op 24 juli 2017 heeft de Minister van Economische Zaken het concept “besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg gepubliceerd”. Als gevolg van het besluit wordt de nu geldende lagere omzetdrempels voor de zorgsector verlengd tot 1 januari ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
7 augustus 2017

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Sjaak van der Heul