Cindy Snelders-van de Kamp

Cindy Snelders-van de Kamp
Ondernemingsrecht

Sectoren
Food & Agri, Handel & Transport, Ondernemingen

Expertises
Distributie, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Aandachtsgebied(en)
Detailhandel, DGA, Industrie en Grondstoffen, Start-ups, Geschilbeslechting civiele procedures, Internationaal Privaatrecht, Ondernemingsrecht algemeen, Internationaal Contractenrecht, Insolventierecht


Telefoon
+31 (0)26 353 83 13

Fax
+31 (0)26 353 96 27

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media
@CindySnelders
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Cindy is sinds 2008 advocaat en vanaf 2012 werkzaam op ons kantoor te Arnhem. Zij studeerde af op het gebied van Ondernemingsrecht en Insolventierecht en op deze rechtsgebieden is zij ook in de praktijk werkzaam. Inmiddels heeft haar praktijk ook een sterke focus op het (internationaal) contractenrecht en heeft zij in dit kader de Grotius Specialisatieopleiding “Internationaal en Nationaal Contracteren” succesvol afgerond. Cindy maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem. Cindy is tevens lid van de Vereniging voor Distributie Franchise en Agentuurrecht.

Opleiding(en)

HEAO Management Economie en Recht (2005)
Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (2008)
Postacademische opleiding ‘Insolventierecht voor curatoren’ (2012)
Grotius Specialisatieopleiding ‘(Internationaal) Contracteren’ (heden)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Food & Agri
20 september 2016

Inleiding De food- en agribranche is de grootste economische sector van ons land en daarmee een van de belangrijkste motoren achter de Nederlandse economie.De sector omvat vaak lange ketens: van grondstof, bewerking en verwerking tot en met verpakking,

Lees meer over deze publicatie »


Geketend door de zwakste schakel?
20 september 2016

Veel bedrijven zijn een schakel in een keten. Wanneer er afwijkingen of onregelmatigheden in of bij een product of dienst optreden, is de vraag wie welke verantwoordelijkheid draagt en of de ene schakel in de keten ook kan worden aangesproken op fouten

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Contractenrecht: ‘Battle of forms’
8 februari 2018

Parkeergaragehouder Q-Park hanteert twee regelingen voor de gevolgen van uitrijden zonder te betalen. Welke geldt? Een parkeergarage uitrijden zonder te betalen mag uiteraard niet, maar wat zijn de gevolgen? In dit artikel gaat het niet om eventuele ...

Lees het hele artikel »


Contractenrecht : Is een variabele beloning een noodzakelijk vereiste voor het bestaan van een agentuurovereenkomst?
4 januari 2018

Op onze kennispagina zijn veel artikelen te vinden over de agentuurovereenkomst en de dwingende wetsbepalingen die hierop van toepassing zijn. Aan de handelsagent komt een bepaalde mate van bescherming toe. Zo schrijft de wet verplicht in acht te nemen ...

Lees het hele artikel »


Procesrecht : Kan je via de Nederlandse rechter een beslag laten opheffen dat met toestemming van een buitenlandse rechter is gelegd?
4 januari 2018

Op onze kennispagina is al veel geschreven over conservatoir beslag. Conservatoir beslag houdt in dat er zogenaamd ‘bewarend’ beslag kan worden gelegd om bepaalde vermogensbestanddelen veilig te stellen voor verhaal.Om een vordering te kunnen verhalen ...

Lees het hele artikel »


Uitstel Netherlands Commercial Court
28 november 2017

1 januari 2018 gaat niet worden gehaald als datum waarop het Netherlands Commercial Court operationeel wordt. Uitstel is onontkoombaar. Maar uitstel betekent nog geen afstel. In deze bijdrage wordt kort de stand van zaken weergegeven met betrekking ...

Lees het hele artikel »


PROCESRECHT: Twee keer in hoger beroep van een civiel vonnis?
19 oktober 2017

‘Ne bis in idem’ is in het Nederlandse recht een belangrijk rechtsbeginsel. Het betekent ‘niet twee keer voor hetzelfde’ in het Latijn. Met dit rechtsbeginsel wordt aangeduid dat niemand voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor ...

Lees het hele artikel »


Weg met onredelijk lange betaaltermijnen!
11 september 2017

Sinds 1 juli 2017 geldt een nieuwe wettelijke regeling op grond waarvan het ‘grote ondernemingen’ niet langer is toegestaan betalingstermijnen van meer dan 60 dagen overeen te komen met hun kleinere MKB- of ZZP-contractpartijen. Deze nieuwe regeling ...

Lees het hele artikel »


Nieuw arbitragereglement ICC
13 juni 2017

De International Chamber of Commerce (‘ICC’) kent vanaf maart 2017 een gewijzigd arbitragereglement. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een arbitrale spoed-bodemprocedure, de zogenaamde ‘expedited procedure’. Daarover hieronder ...

Lees het hele artikel »


Te laat in hoger beroep door een verkeerde uitspraakdatum in het vonnis?
30 mei 2017

Wie het niet eens is met een vonnis van de burgerlijke rechter kan tegen die uitspraak in beroep binnen drie maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis (artikel 339 lid 1 Rv.) Deze termijn wordt in de praktijk zeer strikt gehandhaafd. ...

Lees het hele artikel »


Incasso van vorderingen: Van een kale kip kan men niet plukken, hoe op zoek te gaan naar veren
11 mei 2017

Als je een vordering hebt op een debiteur kan de betaling daarvan pas worden afgedwongen na de verkrijging van een zogenaamde executoriale titel. Deze titel kan op twee manieren verkregen worden, namelijk door een gerechtelijk vonnis of een notariële ...

Lees het hele artikel »


Staat een overeengekomen mediationclausule de gang naar de rechter in de weg?
20 april 2017

Als partijen in een commercieel contract een mediationclausule hebben opgenomen en er ontstaat vervolgens een geschil, kan een van die partijen deze clausule dan simpelweg negeren en direct de andere partij voor de rechter dagen? Een korte schets van ...

Lees het hele artikel »


Op weg naar het Netherlands Commercial Court
7 februari 2017

Een belangrijke volgende stap op weg naar het Netherlands Commercial Court is gezet: op 16 december 2016 is het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court (met bijbehorende memorie van toelichting) als consultatiedocument gepubliceerd. De termijn om te ...

Lees het hele artikel »


Kwalificeert ontucht als onbehoorlijk bestuur?
6 januari 2017

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde vorige week van wel. De feiten waren als volgt. Feiten In 2012 is de schooldirecteur van de particuliere school ‘Agnus Dei’ te Valkenswaard aangehouden op verdenking van ontucht met een minderjarige leerling. ...

Lees het hele artikel »


De Stichting Particulier Fonds; een bijzondere rechtspersoon
21 november 2016

Een algemene inleiding over de Stichting Particulier Fonds en de behandeling van een recent arrest van de Nederlandse Hoge Raad over misbruik daarvan. Inleiding De Stichting Particulier Fonds (hierna: ‘SPF’) is een bijzondere vorm van de stichting ...

Lees het hele artikel »


Is een leverancier aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de regelgeving van het land waarin de afnemer is gevestigd?
26 mei 2016

In de Food & Agri branche hebben veel partijen te maken met door de overheid opgestelde regelgeving en dwingende voorschriften over de (wijze van) productie van levensmiddelen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen hierbij, de (chemische) samenstelling ...

Lees het hele artikel »


Het Weens Koopverdrag en de korte klachttermijn bij bederfelijke waren
25 mei 2016

Inleiding Levensmiddelen zijn juridisch te duiden als ‘roerende zaken’. Ik heb het dan niet over tomatenplantjes die nog in de grond zitten, of kersen die nog aan de boom hangen, maar het product dat vervolgens wordt verpakt, verkocht en geleverd, ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Cindy Snelders-van de Kamp