Lotte Linde

Lotte te Linde
Ondernemingsrecht

Sectoren
Ondernemingen

Expertises
Contractenrecht, Europees recht, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Aandachtsgebied(en)
Ondernemingsrecht, contractenrecht


Telefoon
+31 (0)26 353 83 94

Mobiel:
+31 (0)6 4693 6252

Fax
+31 (0)26 445 09 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
telinde@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@LotteteLinde
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Lotte is sinds 2016 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Ondernemingsrecht advocatuur. Zij houdt zich bezig met de advisering op het gebied van de algemene ondernemingsrechtpraktijk, zoals het algemene contractenrecht en ondernemingsrecht. Tijdens haar studie heeft Lotte 2 maanden stage gelopen binnen Dirkzwager.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, specialisatie Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2016).

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten: waar moet ik op letten? II: 'De grijze-lijst'
13 maart 2018

Op deze kennispagina schreef ik recentelijk een eerste artikel over het hanteren van algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten. In dat artikel zette ik uiteen wanneer een wederpartij kwalificeert als consument en welke bedingen in algemene voorwaarden ...

Lees het hele artikel »


Algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten : waar moet ik op letten? I: het begrip consument & 'De zwarte lijst'
4 januari 2018

Indien er in de algemene voorwaarden van een onderneming een onredelijk bewarend beding voorkomt, is dit beding vernietigbaar. Dit betekent dat geoordeeld kan worden dat een dergelijk beding nooit tussen partijen heeft gegolden. Voor de vraag wanneer ...

Lees het hele artikel »


Wettelijke rente of wettelijke handelsrente?
27 november 2017

Wie, wat en waarom? Om verschillende redenen kan op een partij de verplichting rusten een geldsom te voldoen aan een andere partij. In de ideale wereld wordt een dergelijke verplichting natuurlijk altijd tijdig voldaan. Helaas leven we niet in een ideale ...

Lees het hele artikel »


Contracten sluiten, wees je bewust van wat je afspreekt en laat je bij twijfel informeren over de rechtsgevolgen van bepaalde bepalingen
18 september 2017

Dat het van belang is om afspraken vooraf zo goed mogelijk schriftelijk vast te leggen in een contract is bij veel ondernemers wel bekend. In de praktijk ziet men echter vaak dat uit commerciële motieven de wens om een bepaalde overeenkomst te sluiten ...

Lees het hele artikel »


Schadevergoeding van je (statutair) bestuurder die in het buitenland woont, weet bij welke rechter je moet zijn
17 juli 2017

Dat juridische procedures zich niet laten weerhouden door landsgrenzen is alom bekend. In de Europese Unie heeft men om die reden in een tweetal verordeningen regelingen vastgelegd over welke rechter in een bepaalde grensoverschrijdende procedure binnen ...

Lees het hele artikel »


Vordering tot betaling van een managementvergoeding, weet bij wie je aanklopt
15 mei 2017

De managementovereenkomst geniet, zo blijkt uit de praktijk, een grote mate van populariteit. In veel bedrijven wordt dan ook de keuze gemaakt om een leidinggevende op basis van een managementovereenkomst werkzaamheden te laten verrichten. Anders dan ...

Lees het hele artikel »


Tweede Kamer stemt in met de Wet zorgplicht kinderarbeid
10 maart 2017

Tweede Kamer stemt in met de Wet zorgplicht kinderarbeid Op 7 februari 2016 werd in de Tweede Kamer met 82 stemmen het initiatiefwetsvoorstel houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp ...

Lees het hele artikel »


Buitengerechtelijke (incasso)kosten ten aanzien van consumenten? Hoe zit het ook alweer? De Hoge Raad geeft antwoord
6 januari 2017

Vaak gebeurt het dat gestuurde facturen niet worden betaald binnen de op de factuur genoemde termijn en na een eerste aanmaning. Als schuldeiser moet je in een dergelijk geval noodgedwongen kosten maken om je contractuele geldvordering bij de schuldenaar ...

Lees het hele artikel »


Contracteren met het Verenigd-Koninkrijk: hoe te anticiperen op de verwachte Brexit
21 december 2016

Op 23 juni jl. werd een door het Britse parlement georganiseerd raadgevend referendum gehouden over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Met een meerderheid van 51,9% van de stemmen koos het Britse volk ervoor de Europese Unie te verlaten. ...

Lees het hele artikel »


Mijn klant kan zijn wil niet bepalen, wat nu?
22 november 2016

Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten die om psychische redenen hun wil niet kunnen bepalen en overeenkomsten sluiten, die zij eigenlijk niet hadden gewild. Ben je als ondernemer in dat geval verplicht om mee te werken aan de kosteloze annulering ...

Lees het hele artikel »


Het verwerken van paardenvlees in rundvleesproducten kwalificeert als onbehoorlijk bestuur
29 september 2016

Een vleesverwerkingsbedrijf uit Oss verkreeg landelijke bekendheid nadat paardenvlees was aangetroffen in een partij vlees dat als puur rundvlees was verkocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (“NVWA”) startte een onderzoek en nam het vlees ...

Lees het hele artikel »


De verplichting om grensoverschrijdende facturen uitsluitend in een bepaalde taal op te stellen is in strijd met het Unierecht
8 september 2016

Recent werd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof van Justitie”) de vraag voorgelegd of een wettelijke taal-eis aan facturen in strijd is met het Unierecht, en dan met name met de regels inzake het vrije verkeer van goederen (Hof van ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Lotte te Linde