Tony Wijk

Tony van Wijk
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Energie, Handel & Transport, Internationaal, , Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Zorg

Expertises
Aanbestedingsrecht, Bouwrecht, Europees recht, Mededingingsrecht, Projectontwikkeling, Staatssteun

Aandachtsgebied(en)
Aanbesteding, Mededinging, Staatssteun, Bouwrecht


Telefoon
+31 (0)24 381 31 59

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
vanwijk@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Tony is in 2004 als advocaat bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen in dienst getreden. Hij begon op de sectie Ondernemingsrecht waar hij zich met name bezig heeft gehouden met het mededingings- en staatssteunrecht. In 2007 maakte hij de overstap naar de sectie Overheid & Vastgoed om zich ook te specialiseren in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Sinds 2013 is hij partner bij Dirkzwager. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij (zoals aannemers, leveranciers en architecten).

Opleiding(en)

Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen, Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht (cum laude).

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Branche-expert bij landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts;
Docent bij Bestuursacademie, Conducto, Kluwer en Studie in de Stad;
Auteur Commentaar Aanbestedingswet (Reed) en annotator tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
(JAAN);
Lid van Vereniging voor Aanbestedingsrecht, Vereniging voor Mededingingsrecht en Vereniging Bouwrechtadvocaten


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Annotatie JAAN 2018/14 – Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant
12 februari 2018

JAAN 2018/14 - Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, 30 oktober 2017, nr. C/01/325485/KG ZA 17-569, ECLI:NL:RBOBR:2017:5710 (mr. Roosmale Nepveu) (meer…)

Lees meer over deze publicatie »


JAAN 2017/201, Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532226 / KG ZA 17-587, (annotatie)
23 oktober 2017

Op 15 juli 2016 heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (hierna 'CJIB') op TenderNed de Europese aanbestedingsprocedure “Gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering Rijksincasso”, bestaande uit 20 percelen, aangekondigd. De aanbesteding wordt uitgevoerd

Lees meer over deze publicatie »


Ontoelaatbare heraanbesteding en dus ontoelaatbare intrekking
26 april 2017

Vaak wordt gedacht dat een aanbesteder te allen tijde een aanbestedingsprocedure kan intrekken. De Utrechtse kort gedingrechter maakt (nogmaals) duidelijk dat dit niet zonder meer het geval is.1 In het onderhavige geval was de door de gemeente Utrecht

Lees meer over deze publicatie »


Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten
17 februari 2017

Samenvatting Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (SZV) heeft op 12 april 2016 een ‘Request for Information for the pre-selection of DBM contractor for the new Sint Maarten hospital project’ gepubliceerd. Op 11 mei 2016 heeft

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) over beoordeling in meerdere fases
09 december 2016

Bij een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts hebben Tony van Wijk en Frank Cornelissen een noot geschreven. In tegenstelling tot de Commissie zien zij op basis van (Europese) jurisprudentie wél ruime mogelijkheden voor aanbestedende diensten

Lees meer over deze publicatie »


Commissie van Aanbestedingsexperts
09 december 2016

Commissie van Aanbestedingsexperts 26 juli 2016, Advies 362 (mr. Janssen, mr. Jansen, mr. Chen) Noot mr. T. van Wijk en mr. drs. F.J.J. Cornelissen Gunningscriterium. Geschiktheid. VerVouding tot voorwerp van de opdracht. Wijziging beoordelingssystematiek.

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie JAAN bij Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag. JAAN 2016/202.
09 december 2016

JAAN 2016/202 Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 20-06-2016, C/09/509434/KG ZA 16-489, ECLI:NL:RBDHA:2016:6854Motivering gunningsbeslissing, Nadere toelichting, Nieuwe afwijzingsgrond. Samenvatting Het Rijksvastgoedbedrijf – een onderdeel

Lees meer over deze publicatie »


Motivering gunningsbeslissing. Nadere toelichting. Nieuwe afwijzingsgrond.
14 oktober 2016

Het Rijksvastgoedbedrijf – een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – heeft op 6 november 2015 een aanbesteding aangekondigd ter zake van de inspectie en het preventief onderhoud van bedrijfsdeuren in gebouwen

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie bij Kadaster-arrest van de Hoge Raad
20 september 2016

De roemruchte Kadasterzaak is tot een einde gekomen met het Kadaster als winnaar. In 2011 is in eerste aanleg geoordeeld dat het Kadaster onrechtmatig heeft gehandeld door HLA niet uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met als

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie bij Kadaster-arrest van de Hoge Raad
08 juni 2016

Samen met Frank Cornelissen heeft Tony van Wijk een annotatie in de Tender Nieuwsbrief bij het Kadaster-arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad overwoog  dat het Kadaster niet onrechtmatig heeft gehandeld door een ondernemer niet uit te nodigen tot een

Lees meer over deze publicatie »


E-book: Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016
14 maart 2016

Op de kennispagina Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun van Dirkzwager worden jaarlijks vele artikelen gepubliceerd. Niet alleen om u op de hoogte te houden van de actualiteit van de dag, maar ook voor ons eigen plezier. In het kader van de jaarlijkse

Lees meer over deze publicatie »


Noot JAAN 2015/149 inzake intrekken en heraanbesteden
13 augustus 2015

In het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, afl. 5 is een annotatie gepubliceerd waarin naar aanleiding van een uitspraak van de Haagse kort gedingrechter en een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt uiteengezet (i) in hoeverre

Lees meer over deze publicatie »


Vrijwillige aanbesteding verkoop grond
25 juli 2015

Gemeente Arnhem verkoopt in februari 2015 het voormalige terrein van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en heeft daartoe een verkoopdocument vastgesteld. De gemeente hanteert een vanaf-prijs. Tevens heeft zij vier ambities geformuleerd (Programma, Ruimte,

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie bij: HvJ EU 8 mei 2014, C-161/13
08 september 2014

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie arrest Idrodinamica in Jaan
05 augustus 2014

In het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 25-07-2014, afl. 5 is een noot verschenen over het arrest Idrodinamica. Het arrest maakt duidelijk dat als ná gunning respectievelijk het sluiten van een aanbestedingsplichtige overeenkomst een

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie uitspraak aanbesteding openbaar busvervoer in JAAN
18 december 2013

Tony van Wijk heeft een noot geschreven bij de kort gedinguitspraak van 15 oktober 2013 over de aanbesteding van de Provincie Noord-Brabant  voor het verzorgen van busvervoer. (meer…)

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie arrest Piepenbrock in JAAN
22 oktober 2013

In de Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) van 5 augustus 2013 is een noot verschenen van Tony van Wijk over het arrest Piepenbrock.

Lees meer over deze publicatie »


De Nieuwe Aanbestedingswet
28 mei 2013

Hierbij bieden wij u een handig overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving ronding de nieuwe Aanbestedingswet aan.  

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Verlenging gestanddoeningstermijn geen probleem
21 maart 2018

Op 9 maart 2018 heeft de Groningse kort gedingrechter overwogen dat –vanwege discussie/ vertraging omtrent de gunning- de gestanddoeningstermijn van een inschrijving mag worden verlengd.  Tevens wordt ingegaan op de uitsluitingsgronden beroepsfout ...

Lees het hele artikel »


Verlenging gestanddoeningstermijn geen probleem
21 maart 2018

Op 9 maart 2018 heeft de Groningse kort gedingrechter overwogen dat –vanwege discussie/ vertraging omtrent de gunning- de gestanddoeningstermijn van een inschrijving mag worden verlengd.  Tevens wordt ingegaan op de uitsluitingsgronden beroepsfout ...

Lees het hele artikel »


Open house-uitzondering verruimd
12 maart 2018

Het Hof van Justitie heeft op 1 maart 2018 een arrest gewezen waarin het de reikwijdte van de open house-uitzondering verruimt (Arrest HvJ 1 maart 2018). Waar het in het Falk Pharma-arrest ging om een situatie waarbij de overeenkomst gedurende de gehele ...

Lees het hele artikel »


Niet ongeldig als onderaannemer wel ongeldig is
8 februari 2018

Een aannemer was bij een gemeentelijke aanbesteding van rioolreiniging bij twee inschrijvingen betrokken: (i) als zelfstandige inschrijver en (ii) als onderaannemer. Deze ‘dubbele wijze van inschrijven’ is in strijd met de aanbestedingsstukken. Volgens ...

Lees het hele artikel »


Pas ná afwijzing klagen over integriteitsschending tijdens aanbestedingsprocedure is te laat
31 januari 2018

Volgens Beckman heeft het UMCU geprobeerd haar oneigenlijk te beïnvloeden tijdens de Europese aanbesteding van een laboratoriumstraat. Verder zou er geen level playing field zijn. De Utrechtse kort gedingrechter maakt hier korte metten mee. Op de eerste ...

Lees het hele artikel »


Herstel verkeerde motivering mogelijk
24 januari 2018

De Haagse kort gedingrechter heeft terecht de praktische benadering gevolgd door toe te staan dat fouten in een motivering worden rechtgezet door een verduidelijkingsbrief met (opnieuw) een bezwaartermijn van 20 dagen. De opvatting naar aanleiding van ...

Lees het hele artikel »


8 februari 2018 ~ Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht
19 januari 2018

De belangstelling voor het onderwerp en deze bijeenkomst is groot. We zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen dat we extra plaatsen hebben weten te creëren. Wees er snel bij want nu geldt vol = vol! Naar goed gebruik vindt aan het begin van het ...

Lees het hele artikel »


8 februari 2018 ~ Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht
19 januari 2018

De belangstelling voor het onderwerp en deze bijeenkomst is groot. We zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen dat we extra plaatsen hebben weten te creëren. Wees er snel bij want nu geldt vol = vol! Naar goed gebruik vindt aan het begin van het ...

Lees het hele artikel »


Productie en groothandel van elektriciteit in Nederland niet langer aanbestedingsplichtig
3 januari 2018

Overheden en energiebedrijven die door de overheid worden gedomineerd of onderhands een exclusief recht hebben verkregen (zogenaamde speciale-sectorbedrijven) dien(d)en (bovendrempelige) opdrachten en/ of concessies voor de productie en groothandel van ...

Lees het hele artikel »


Sociaal domein: bestaande behandelplannen als gunningscriterium
22 december 2017

De Arnhemse voorzieningenrechter heeft op 15 december 2017 drie vonnissen (6694; 6695; 6697) gewezen in het kader van een Europese aanbesteding WMO en Jeugdhulp. De bezwaren van verschillende zorgaanbieders tegen hun afwijzing en de (voorwaarden van de) ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe drempelbedragen vastgesteld
21 december 2017

Op 19 december 2017 zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb EU L 337). Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 moeten vanaf de volgende bedragen Europese ...

Lees het hele artikel »


Woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig?
12 december 2017

De Nederlandse regering is al lange tijd van mening dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Dat standpunt is ook na inwerkingtreding van de Herzieningswet gehandhaafd. De Europese Commissie is het daar echter niet mee eens en heeft besloten ...

Lees het hele artikel »


Na zes maanden overeenkomst op geen enkele manier aantastbaar
31 oktober 2017

De aanbestedingswet bepaalt dat een onrechtmatig onderhands gesloten overeenkomst na zes maanden niet meer vernietigbaar is. De Limburgse rechter heeft bij vonnis van 10 oktober 2017 inzake de kermis in Maastricht duidelijk gemaakt dat na die termijn ...

Lees het hele artikel »


21 november 2017 ~ Seminar Actualiteiten Bouwrecht 2017
5 oktober 2017

Het is weer zover! Het einde van het jaar is in zicht en dus gaan we weer samen terugkijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het bouwrecht. De bouwrechtspecialisten Robert Rijpstra en Tony van Wijk praten u helemaal bij. Voor inbreng ...

Lees het hele artikel »


Herstel van fout aanbesteder toegestaan, herstel van fout inschrijver niet
12 september 2017

Bij de aanbesteding van ICT systemen was zowel door Rijkswaterstaat (hierna: RWS) als een inschrijver een fout gemaakt. In een Nota van Inlichtingen is alsnog het juiste aantal testobjecten genoemd, maar het betreffende formulier om in te dienen was daarop ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Tony van Wijk