Eva Traag

Eva Traag
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Zorg

Expertises
Arbeidsrecht, Privacyrecht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 03

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
traag@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Betrokken, creatief, integer en oplossingsgericht. Deze termen kenmerken mij als persoon en als advocaat. Ik houd mij bezig met arbeidsrecht in brede zin met een bijzondere interesse voor privacy en flexibiliteit in arbeidsrelaties.

Ik hecht veel waarde aan goed en persoonlijk contact met mijn cliënten en leer graag het verhaal en de personen achter een juridische casus kennen. Op deze manier komen we samen tot de meest passende oplossing.

Mijn rol is zowel adviserend als procederend. Zo treed ik regelmatig op in individuele en collectieve ontslagzaken en adviseer ik over vraagstukken op het gebied van onder meer (dis)functioneren en arbeidsvoorwaarden. Daarbij heb ik een bijzondere interesse voor privacyrecht in relatie tot de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer en voor flexibele arbeidsrelaties (waaronder ook ZZP). Daarnaast heb ik mij verdiept in de Wet Huis voor klokkenluiders en ben geregeld betrokken bij het opstellen van een interne meldregeling en adviseer bij concrete meldingen.

Ik werk aan zaken voor zorg- en onderwijsinstellingen, (multi)nationale en middelgrote ondernemingen en in een enkel geval voor particulieren. Vanuit mijn persoonlijke interesse voor kunst en cultuur werk ik regelmatig met veel plezier voor deze branche, waaronder ook onze cultuurpartners.

Opleiding(en)

Master Arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam,
Master Internationaal en Europees Recht, Universiteit van Amsterdam,
Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam,
Bachelor Literatuurwetenschap, Universiteit van Amsterdam

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Werknemer, hang het niet aan de grote klok….
10 oktober 2016

Werknemer, hang het niet aan de grote klok....De mogelijkheden voor werknemers om misstanden te melden onder de Wet Huis voor klokkenluiders. De Wet Huis voor klokkenluiders moet ervoor zorgen dat misstanden sneller aan het licht komen door de positie

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

22 maart 2018 ~ Gratis seminar Privacy
13 februari 2018

Donderdag 22 maart 2018 SEMINAR PRIVACY 14.00 – 17.15 uur, met aansluitende borrel Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent Op donderdagmiddag 22 maart a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen een gratis en multidisciplinair seminar over ...

Lees het hele artikel »


DE SCHIJNZELFSTANDIGE EN (CUMULATIE VAN) VAKANTIEDAGEN
1 december 2017

Op 29 november 2017 heeft het Hof van Justititie van de EU antwoord gegeven op prejudiciële vragen over de cumulatie van de vakantierechten van een schijnzelfstandige. Bijzonder aan deze uitspraak is dat het Hof heeft geoordeeld dat deze vakantierechten ...

Lees het hele artikel »


5 oktober 2017 ~ Seminar Privacy & (zieke) werknemers
4 augustus 2017

Privacy & (zieke) werknemers: voldoet uw organisatie aan alle regels? Op donderdag 5 oktober 2017 organiseren wij een seminar waarbij wij nader ingaan op het spanningsveld tussen strenge privacyregels enerzijds en verstrekkende op werkgevers rustende ...

Lees het hele artikel »


Wet Huis voor klokkenluiders
12 december 2016

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van klokkenluiders en maakt onderzoek naar maatschappelijke misstanden mogelijk. Doel is om misstanden aan het licht te laten komen en op te lossen. In ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders aangenomen door Eerste Kamer
2 maart 2016

Gisteren (1 maart 2016) heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders aangenomen. De wet zal per 1 juli 2016 – 10 jaar nadat de eerste plannen voor het wetsvoorstel werden gevormd – in werking treden. Doel en uitgangspunt Wet ...

Lees het hele artikel »


De motiveringseis blijkt zware dobber
4 februari 2016

De motiveringseis voor het aangaan van een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd blijkt een strenge toets te zijn. Bij een concurrentiegevoelige functie kan het daarom verstandig zijn om direct een vast contract aan te bieden. Artikel ...

Lees het hele artikel »


Sectorale bezoldigingsnorm onderwijssector 2016
19 november 2015

Het algemene wettelijk bezoldigingsmaximum op grond van de WNT is voor 2016 vastgesteld op € 179.000,00. Deze norm omvat alle belastbare onderdelen van de bezoldiging van een topfunctionaris, zoals het salaris, de eindejaarsuitkering, de belastbare ...

Lees het hele artikel »


WNT 2 treedt in werking per 1 januari 2015!
24 december 2014

Na eerdere berichten dat de behandeling van het wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT 2) door de Eerste Kamer pas na het kerstreces zou plaatsvinden en dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2015 niet zou worden behaald, heeft ...

Lees het hele artikel »


The new CBA for contracted players in professional football
13 oktober 2014

  Onlangs verscheen een artikel van Eva Traag over de nieuwe CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal op de website www.lawinsport.com. Het artikel belicht de totstandkoming en achtergrond van cao’s in het algemeen en van de CAO Betaald Voetbal ...

Lees het hele artikel »


Wet Werk en Zekerheid: geen concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
16 mei 2014

Uitgangspunt in het (gewijzigde) wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid  is dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding mag worden opgenomen, althans de mogelijkheid daartoe wordt sterk beperkt. De wetgever wil op deze manier ...

Lees het hele artikel »


Bedenktermijn voor werknemer bij aangaan beëindigingsovereenkomst
25 maart 2014

Onderdeel van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is een bedenktermijn voor de werknemer die met zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst heeft gesloten. De bedenktermijn biedt de werknemer de gelegenheid de overeenkomst – zonder verplichte opgaaf ...

Lees het hele artikel »


Verduidelijking bezoldigingscomponenten WNT
13 maart 2014

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT) in werking getreden. Deze wet normeert en maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Op ...

Lees het hele artikel »


Wijziging van het afspiegelingsbeginsel: AOW'ers vertrekken het eerst bij ontslag
12 maart 2014

Met ingang van 1 april 2014 wordt het Ontslagbesluit aangepast en verandert de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Bedrijfseconomisch ontslag Vanaf 1 april verandert de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een collectief ontslag wegens ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Eva Traag