Sebastiaan van de Kant

Sebastiaan van de Kant
Ondernemingsrecht

Sectoren
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Banking & Finance

Expertises
Energierecht, Financiële procesvoering, Financiering en zekerheden

Aandachtsgebied(en)
Energie, Industrie en grondstoffen, Infrastructuur en Transport, Telecommunicatie, Geschilbeslechting civiele procedures, Ondernemingsrecht algemeen, Internationale Handel Duitsland


Telefoon
+31 (0)26 353 83 82

Fax
+31 (0) 26 351 96 27

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Sebastiaan is sinds 2012 advocaat. Hij is werkzaam op de sectie ondernemingsrecht van ons kantoor in Arnhem. Sebastiaan is gespecialiseerd in het vennootschaps- en contractenrecht waarbij hij daarnaast een sterke focus heeft op de burgerlijke procespraktijk.

Opleiding(en)

Bachelor Nederlands Recht, Universiteit Leiden (2011), Master Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden (2012).

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Stedin sluit niet af met vrieskou, hoe zit het precies?
2 maart 2018

Op 5 februari 2018 bleek uit een nieuwsartikel dat Stedin had aangegeven tijdens de vrieskou die week niet over te zullen gaan tot het afsluiten van zogenoemde kleinverbruikers (van elektriciteit en gas). Stedin, als regionale beheerder van het elektriciteits- ...

Lees het hele artikel »


Loopt de rente over een vordering tijdens een voorlopige surseance van de schuldenaar door als er uiteindelijk een faillissement volgt? De Hoge Raad beslist
5 december 2017

Wat was er aan de hand? Credit Suisse Brazil Limited (CS) heeft twee kredieten verstrekt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSX Leasing Group BV (OSX). In geval van niet-tijdige betaling onder deze kredieten, is OSX gehouden ...

Lees het hele artikel »


Moet 843a Rv per se bij dagvaarding?
25 september 2017

Waarschijnlijk niet (meer). Nog even kort artikel 843a Rv. Op grond van artikel 843a Rv kan een partij die (1) een rechtmatig belang heeft inzage, afschrift of uittreksel vorderen van (2) bepaalde bescheiden aangaande (3) een rechtsbetrekking waarbij ...

Lees het hele artikel »


KPMG moet aan curator stukken afgeven
20 juni 2017

Het inzagerecht op grond van artikel 843a Rv heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen-, zowel in bodemprocedures als in kort geding. Artikel 843a Rv kan in procedures de zogenoemde ‘informatie-asymmetrie’ tussen partijen in belangrijke mate ...

Lees het hele artikel »


De WIBON komt er aan
19 juni 2017

Op 8 juni 2017 is per Koninklijke Boodschap aan de Tweede Kamer een ‘voorstel van wet houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter ...

Lees het hele artikel »


De WIBON komt er aan
19 juni 2017

Op 8 juni 2017 is per Koninklijke Boodschap aan de Tweede Kamer een ‘voorstel van wet houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter ...

Lees het hele artikel »


Kabel en leidingschade; graafschade op Aruba
31 maart 2017

Inleiding Het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden hanteert op een veelvoud aan onderwerpen eigen wetgeving (in de vorm van landsverordeningen). Als voorbeeld; de Wet-Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) heeft geen gelding ...

Lees het hele artikel »


Kabel en leidingschade; graafschade op Aruba
31 maart 2017

Inleiding Het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden hanteert op een veelvoud aan onderwerpen eigen wetgeving (in de vorm van landsverordeningen). Als voorbeeld; de Wet-Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) heeft geen gelding ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade; de nauwkeurigheid van de klic-tekening
18 januari 2017

Inleiding Op grond van de WION en het daarbij behorende besluit BION rust er, in algemene bewoording, op de grondroerder een onderzoeksplicht en op de netbeheerder een informatieplicht. Op grond van artikel 2 WION dient een grondroerder: (i) een klic-melding ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade; de nauwkeurigheid van de klic-tekening
18 januari 2017

Inleiding Op grond van de WION en het daarbij behorende besluit BION rust er, in algemene bewoording, op de grondroerder een onderzoeksplicht en op de netbeheerder een informatieplicht. Op grond van artikel 2 WION dient een grondroerder: (i) een klic-melding ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade; het handmatig in de grond slaan van palen
16 december 2016

Inleiding De WION bepaalt dat graafwerkzaamheden op een zorgvuldige wijze dienen plaats te vinden waarbij artikel 2 van de WION voorschrijft dat in ieder geval: (i) voorafgaand aan de werkzaamheden een klic-melding moet worden gedaan, (ii) de klic-tekening ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade; het handmatig in de grond slaan van palen
16 december 2016

Inleiding De WION bepaalt dat graafwerkzaamheden op een zorgvuldige wijze dienen plaats te vinden waarbij artikel 2 van de WION voorschrijft dat in ieder geval: (i) voorafgaand aan de werkzaamheden een klic-melding moet worden gedaan, (ii) de klic-tekening ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade: Minister Kamp geeft antwoord
18 november 2016

Op 14 oktober 2016 hebben twee Kamerleden vier vragen gesteld aan de Minister van Economische zaken met betrekking tot ‘een nieuwe graaftechniek voor kabels’. De vier vragen waren als volgt geformuleerd: Vraag 1: “Bent u bekend met nieuwe graaftechnieken ...

Lees het hele artikel »


De WION wordt gewijzigd. Wat gaat er veranderen?
14 juli 2016

Inleiding De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (hierna: “WION”) is op 1 juli 2008 ingevoerd met als doel het beperken van schade als gevolg van graafwerkzaamheden. Zoals de WION zelf voorschrijft is de wet vijf jaar na inwerkingtreding ...

Lees het hele artikel »


De WION wordt gewijzigd. Wat gaat er veranderen?
14 juli 2016

Inleiding De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (hierna: “WION”) is op 1 juli 2008 ingevoerd met als doel het beperken van schade als gevolg van graafwerkzaamheden. Zoals de WION zelf voorschrijft is de wet vijf jaar na inwerkingtreding ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Sebastiaan van de Kant