Chantal van den Borne

Chantal van den Borne
Banking & Finance

Sectoren
Ondernemingen, Banking & Finance

Expertises
Financieel toezicht

Aandachtsgebied(en)
Financiële Instellingen, (semi) Overheid, Automotive, Commercieel Vastgoed, Gezondheidszorg, Handel en Transport, MKB, Onderwijs, Particulieren, Financieel Recht, Renteswaps, Effectenrecht, Rentederivaten, LMA documentatie, Zakelijke zekerheden, Consumptief krediet


Telefoon
+31 (0)26 353 83 30

Fax
+31 (0)26 445 09 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
borne@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@ChantalvdBorne
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Chantal is associated partner en verantwoordelijk voor de financieel recht praktijk. Hiertoe behoren advisering en procedures op het gebied van de zorgplicht, effectenrecht, consumptief krediet, fraudezaken, zakelijke zekerheden, renteswaps en derivaten in het algemeen. Ook verzorgt zij de juridische begeleiding van financieringstransacties.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (1990), Grotius Academy Financiering en Zekerheden en vervolgopleidingen,
LMA Documentatie Syndicaatsleningen en ISDA Agreements, Promotieonderzoek consumentenkrediet

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Chantal is gastdocent aan de Radboud Universiteit en heeft in samenwerking met het CPO en de ORS (in house company) opleidingen gegeven. Momenteel werkt ze als (buiten)promovenda aan een promotieonderzoek met als onderwerp “Consumentenkredietwetgeving”. Chantal is lid van het Instituut voor Financieel Recht, Vereniging voor Effectenrecht en de Juridische Commissie van de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen).


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Annotatie: Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
04 december 2017

Opslagverhogingen bij hypotheken In JOR 2017/264 is een noot van Chantal van den Borne gepubliceerd bij een tweetal KiFiD uitspraken. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (“Geschillencommissie”) heeft op 14 juni 2017 in twee vergelijkbare

Lees meer over deze publicatie »


Telefoonabonnement met mobiele telefoon: gratis of niet?
22 augustus 2017

Een telefoonabonnement waarbij de mobiele telefoon 'gratis' of tegen een gering bedrag ter beschikking wordt gesteld, wie laat zich er niet door verleiden? En in hoeverre moet de consument hiertegen beschermd worden? Deze problematiek heeft de gemoederen

Lees meer over deze publicatie »


Noot JOR 2017/66
13 april 2017

In JOR 2017/66 is een noot van Chantal van den Borne gepubliceerd bij een uitspraak van het College van Beroep voor Bedrijfsleven over Flitskrediet. De noot is hier terug te lezen of door onderaan deze tekst op 'Bekijk PDF versie' te klikken. De uitspraak

Lees meer over deze publicatie »


Van Wet op het consumentenkrediet naar Burgerlijk Wetboek
22 februari 2017

Vrijwel geruisloos is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarbij de bepalingen van consumentenkrediet, koop op afbetaling, huurkoop en huurkoop van onroerend zaken, gemoderniseerd in een aanvulling van Boek 7 BW zijn opgenomen. In dit artikel

Lees meer over deze publicatie »


Sale & leaseback van zorgvastgoed
20 september 2016

Met de komst van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in 2006 en het nieuwe regime van bekostiging komen de risico’s van vastgoedexploitatie in toenemende mate bij de zorgorganisatie zelf te liggen. Is het dan interessant om de eigendom door middel

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Het Uniform Herstelkader: meer vergoeding mogelijk dan je denkt
15 maart 2018

Als u een renteswap heeft, of heeft gehad, dan kunt u binnenkort een compensatievoorstel van uw bank verwachten. Er bestaat een hardnekkige misvatting dat de compensatie maximaal € 100.000 bedraagt. Deze kan door gebruik te maken van de compensatiemogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


Het Uniform Herstelkader: meer vergoeding mogelijk dan je denkt
15 maart 2018

Als u een renteswap heeft, of heeft gehad, dan kunt u binnenkort een compensatievoorstel van uw bank verwachten. Er bestaat een hardnekkige misvatting dat de compensatie maximaal € 100.000 bedraagt. Deze kan door gebruik te maken van de compensatiemogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


Het Uniform Herstelkader: meer vergoeding mogelijk dan je denkt
15 maart 2018

Als u een renteswap heeft, of heeft gehad, dan kunt u binnenkort een compensatievoorstel van uw bank verwachten. Er bestaat een hardnekkige misvatting dat de compensatie maximaal € 100.000 bedraagt. Deze kan door gebruik te maken van de compensatiemogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


Het Uniform Herstelkader: meer vergoeding mogelijk dan je denkt
15 maart 2018

Als u een renteswap heeft, of heeft gehad, dan kunt u binnenkort een compensatievoorstel van uw bank verwachten. Er bestaat een hardnekkige misvatting dat de compensatie maximaal € 100.000 bedraagt. Deze kan door gebruik te maken van de compensatiemogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


De impact van MiFID II op beleggingsadviseurs
23 januari 2018

In 2007 werd de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) ingevoerd. MiFID had mede tot doel om particuliere beleggers beter te beschermen. Eind 2007 werd deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht ...

Lees het hele artikel »


Opslagverhogingen bij hypotheken
4 december 2017

In JOR 2017/264 is een noot van Chantal van den Borne gepubliceerd bij een tweetal KiFiD uitspraken. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (“Geschillencommissie”) heeft op 14 juni 2017 in twee vergelijkbare uitspraken de eenzijdige ...

Lees het hele artikel »


30 november 2017 ~ Informatiebijeenkomst Uniform Herstelkader Rentederivaten (i.s.m. Cadension)
27 september 2017

Veel ondernemers en (semi) publieke instellingen hebben de afgelopen jaren rentederivaten afgesloten. Mocht dat bij uw onderneming of instelling het geval zijn, dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie op grond van het Uniform Herstelkader. Deze ...

Lees het hele artikel »


Telefoonabonnement met mobiele telefoon: gratis of niet?
22 augustus 2017

Hoe een ‘gratis’ mobiele telefoon niet gratis bleek, maar het uiteindelijk toch werd! Een telefoonabonnement waarbij de mobiele telefoon ‘gratis’ of tegen een gering bedrag ter beschikking wordt gesteld, wie laat zich er niet door verleiden? ...

Lees het hele artikel »


Flitskrediet
12 juli 2017

In JOR 2017/66 is een noot van Chantal van den Borne gepubliceerd bij een uitspraak van het College van Beroep voor Bedrijfsleven over Flitskrediet. De noot is hier terug te lezen. De uitspraak van het Cbb past in de reeks ‘flitskrediet’- uitspraken. ...

Lees het hele artikel »


Aw en WSW publiceren nieuw beoordelingskader rentederivaten
7 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 hebben woningcorporaties de mogelijkheid om hun derivatenportefeuille te herstructureren. Dit is vastgelegd in een gezamenlijk ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’ van Aw en WSW. Het nieuwe gezamenlijke beoordelingskader ...

Lees het hele artikel »


Van wet consumentenkrediet naar BW
22 februari 2017

Vrijwel geruisloos zijn per 1 januari 2017 de bepalingen van consumentenkrediet, koop op afbetaling, huurkoop en huurkoop van onroerend zaken, gemoderniseerd in een aanvulling van Boek 7 BW opgenomen. In het bijgaande artikel wordt de overgang van de ...

Lees het hele artikel »


Juridische complicaties vermijden bij sale & leaseback zorgvastgoed
21 oktober 2016

Sinds als gevolg van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de risico’s van de vastgoedexploitatie meer bij de zorgorganisatie zelf is komen te liggen en banken beperkter willen financieren, onderzoeken zorginstellingen steeds vaker alternatieve financieringsmogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


Juridische complicaties vermijden bij sale & leaseback zorgvastgoed
21 oktober 2016

Sinds als gevolg van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de risico’s van de vastgoedexploitatie meer bij de zorgorganisatie zelf is komen te liggen en banken beperkter willen financieren, onderzoeken zorginstellingen steeds vaker alternatieve financieringsmogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


Juridische complicaties vermijden bij sale & leaseback zorgvastgoed
21 oktober 2016

Sinds als gevolg van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de risico’s van de vastgoedexploitatie meer bij de zorgorganisatie zelf is komen te liggen en banken beperkter willen financieren, onderzoeken zorginstellingen steeds vaker alternatieve financieringsmogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


22 september 2016 Seminar Alternatieve Financieringen
14 juli 2016

Bedrijven en semipublieke instellingen werden tot voor kort overwegend bancair gefinancierd. Als gevolg van de kredietcrisis en verzwaarde kapitaaleisen, is de uitleencapaciteit van banken sterk verminderd. Door de afnemende financieringsruimte bij banken ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Chantal van den Borne