Lieke Verlinden

Lieke Verlinden
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 90

Fax
+31 (0)26 353 84 55

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Lieke is werkzaam als advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen op de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering in Arnhem. Lieke procedeert en adviseert zowel op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht als op het gebied van het verzekeringsrecht en houdt zich onder andere bezig met beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en AVB. Ze is ook regelmatig betrokken bij grensoverschrijdende geschillen.

Lieke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar studie heeft zij een tweejarig Honoursprogramma aan de Nijmeegse rechtenfaculteit gevolgd en bij verschillende advocatenkantoren gewerkt als juridisch medewerker. Lieke heeft daarnaast een bestuursfunctie bij een grote studievereniging bekleed en is onder meer actief geweest bij een rechtswinkel.

Opleiding(en)

Nederlands Recht (cum laude), Radbouduniversiteit Nijmegen (2015)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Young Insurance


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat die geen opdrachtnemer is.
20 december 2016

In het artikel gaan Daan Baas en Lieke Verlinden in op de gevolgen van het arrest Breeweg/Wijnkamp dat de Hoge Raad in september 2015 wees. De Hoge Raad besliste dat een door een advocaat gemaakte beroepsfout niet alleen aan de opdrachtnemer kan worden

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Bestaat er een inzagerecht in een door een deskundige opgestelde medische analyse?
23 maart 2018

Regelmatig worden in (medische) aansprakelijkheidsprocedures medisch deskundigen ingeschakeld. Deze deskundigen stellen een medische analyse op en er wordt gecorrespondeerd over de verstrekte analyse. Wat nu als de wederpartij in een procedure via art. ...

Lees het hele artikel »


IPR: rechtsmacht, een verbintenis uit onrechtmatige daad en uitsluitend financieel verlies
19 oktober 2017

Uit een door het Hof van Justitie EU in 2016 gewezen arrest volgt dat ‘de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ in de zin van artikel 5 aanhef en onder 3 EEX-Vo niet de plaats is waarin zich uitsluitend financieel verlies heeft ...

Lees het hele artikel »


Beroepsaansprakelijkheid: tuchtrecht vs. civielrecht
3 oktober 2017

Regelmatig wordt in een civielrechtelijke procedure een beroep gedaan op een oordeel uit een eerder gevoerde tuchtrechtelijke procedure. Het oordeel van de tuchtrechter leidt echter niet zonder meer tot hetzelfde oordeel in een civiele procedure. Oordelen ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Netherlands Commercial Court naar Tweede Kamer
26 juli 2017

Het wetsvoorstel dat ziet op de inrichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”) is op 18 juli jl. naar de Tweede Kamer gezonden. Daarmee is de eerder genoemde deadline van 1 januari 2017 als startdatum van de NCC niet gehaald. Uit de Memorie ...

Lees het hele artikel »


Verzoek in deelgeschil en een procedure ex art. 3:305a BW gaan niet samen
17 juli 2017

Onlangs oordeelde de rechtbank Gelderland dat het verzoek tot het nemen van een beslissing in een deelgeschilprocedure strijdig is met de goede procesorde als tegelijkertijd een procedure aanhangig is op grond van artikel 3:305a BW. Feiten en omstandigheden Een ...

Lees het hele artikel »


Internationale battle of forms: forumkeuzebeding in algemene voorwaarden
3 mei 2017

De internationale bevoegdheid van een rechter (het forum) kan worden vastgesteld aan de hand van de Brussel I-Verordening (“Brussel I”).[1] Wanneer sprake is van een forumkeuzebeding dient in beginsel naar artikel 23 (oud) dan wel 25 (nieuw) van deze ...

Lees het hele artikel »


Uitleg polis(beding): wereldwijde dekking of niet?
2 september 2016

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam heeft eiser een motorreis willen maken van Kaapstad naar Amsterdam. Tijdens deze reis is hem een ongeval overkomen als gevolg waarvan hij een dwarslaesie heeft opgelopen. Eiser claimt zijn schade ...

Lees het hele artikel »


De totstandkoming van een overeenkomst kan ook afgeleid worden uit een feitelijke situatie
1 september 2016

Onlangs heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen waarin de totstandkoming van een overeenkomst wordt afgeleid uit een feitelijke situatie. In de kwestie die bij het gerechtshof speelde verrichtte geïntimeerde administratieve werkzaamheden ...

Lees het hele artikel »


Kan een rechter de rechtskracht van zijn eigen vonnis aantasten?
3 mei 2016

Feiten en omstandigheden Bij tussenvonnis van 9 juli 2014 geeft de kantonrechter aan appellant een bewijsopdracht. Op 3 september 2014 wijst de kantonrechter eindvonnis, welk vonnis kortgezegd inhoudt dat de vordering van appellant wordt afgewezen. Appellant ...

Lees het hele artikel »


Curator persoonlijk aansprakelijk voor onverhaalbaar gebleken proceskosten?
21 december 2015

Inleiding Is een curator persoonlijk aansprakelijk voor het onbetaald en onverhaald blijven van een vordering tot betaling van proceskosten als hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden bij een afwijzende beslissing? De ...

Lees het hele artikel »


Schadevergoeding: btw-belastbaar?
8 oktober 2015

Inleiding Het uitgangspunt is dat de belasting toegevoegde waarde (btw) beoogt belasting te heffen over prestaties van ondernemers op basis van de vergoeding daarvoor. Btw wordt aldus geheven over de vergoeding voor de levering van goederen en diensten. ...

Lees het hele artikel »


Strafrechtelijk opzet betekent nog geen geslaagd beroep op een opzetclausule in het verzekeringsrecht
6 augustus 2015

Inleiding Op 13 juli 2015 heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat het oordeel van een strafrechter niet altijd maatgevend is bij de uitleg van een opzetclausule in verzekeringsvoorwaarden. Vader is strafrechtelijk veroordeeld wegens het opzettelijk ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Lieke Verlinden