Judith Vlies

Judith van der Vlies
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 11

Fax
+31 (0)26 353 84 26

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Judith heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na afronding van haar studie in 2006 heeft Judith enkele jaren gewerkt bij een Rotterdams advocatenkantoor gespecialiseerd in handel en scheepvaart. In 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering van Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Universiteit Utrecht (2006).

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Asbestziekte; is de Staat daarvoor aansprakelijk?
13 juni 2017

Nee, volgens de Hoge Raad is er geen sprake van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van asbestziekte (mesothelioom) bij het slachtoffer. De Hoge Raad sluit daarbij aan bij de Conclusie ...

Lees het hele artikel »


Pilotreglement civiele dagvaardingszaken hoven Den Bosch en Amsterdam
22 maart 2016

In het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1078) oordeelde de Hoge Raad reeds dat op grond van artikel 33 Rv stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ...

Lees het hele artikel »


Schending belang verzekeraar doordat schade niet is vastgesteld door ABS schadeherstelbedrijf
28 augustus 2015

Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat een verzekeraar van een verzekerde verlangt dat deze bij een schadegeval, voorafgaand aan herstel, de schade laat vaststellen door een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf. Uitspraak ...

Lees het hele artikel »


Verkeersfouten van bestuurders van (land)bouwvoertuigen
28 juli 2015

Vorige week was in het nieuws dat vanaf 1 juli 2015 alle bestuurders van een landbouwtrekker een trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) nodig hebben om de openbare weg op te mogen. Met deze regel hoopt de overheid dat het aantal verkeersongevallen waarbij landbouwvoertuigen ...

Lees het hele artikel »


Verjaring, rechtsverwerking of toch voortprocederen na ruim 10 jaar stil laten liggen rechtszaak?
4 november 2014

Wanneer er om bepaalde redenen tijdelijk niet wordt voortgeprocedeerd in een zaak, bijvoorbeeld omdat partijen in afwachting zijn van een deskundigenonderzoek of in onderhandeling zijn, dan kan de zaak worden verwezen naar de parkeerrol. Indien de procedure ...

Lees het hele artikel »


Verzoek tussentijds appel deelgeschilprocedure toegestaan
10 oktober 2014

Inmiddels is in de rechtspraak uitgekristalliseerd op welke wijze in hoger beroep kan worden gegaan van een deelgeschilbeschikking wanneer er een beslissing is gegeven over de materiële rechtsverhouding tussen partijen. Met materiële rechtsverhouding ...

Lees het hele artikel »


Aangetekende brief niet vereist bij verjaring artikel 7:942 BW (oud)
15 augustus 2014

Ten aanzien van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering geldt krachtens artikel 7:942 BW een bijzondere (en dwingend rechtelijke) verjaringstermijn van 3 jaar ingaande na aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot ...

Lees het hele artikel »


Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering
28 februari 2014

Ten vervolge op de op deze kennispagina verschenen artikelen inzake de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen kan inmiddels worden gemeld dat ook de Hoge Raad in het arrest van 21 februari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:396) naar aanleiding van de ...

Lees het hele artikel »


Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer bij een rechtsbijstandverzekering
8 november 2013

Ruim een jaar geleden heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 28 september 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BW7507) het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘HvJEU’) verzocht om een uitspraak te doen betreffende het recht op een vrije advocaatkeuze door ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe schadepost in schadestaatprocedure
20 februari 2013

HR 25 januari 2013, LJN: BY1071  Ten aanzien van een bepaalde schadepost (omzetschade in de periode 1995-1998) is in een schadestaatprocedure discussie ontstaan over de vragen of de schade voor het eerst in de schadestaatprocedure aan de orde kan ...

Lees het hele artikel »


HvJEU: bestaat (het recht op) een vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering?
2 oktober 2012

In het arrest van de Hoge Raad van 28 september 20120 (LJN: BW7507) staat de vraag centraal wanneer (het recht op) de vrije keuze van een advocaat bestaat indien een rechtsbijstandverzekering is afgesloten.In deze zaak heeft DAS rechtsbijstand de vrije ...

Lees het hele artikel »


Ongevallen op de skipiste (II)
27 juli 2012

In het op deze kennispagina gepubliceerde artikel ‘Ongevallen op de skipiste, een aansprakelijkheidsdilemma’ van 20 februari 2012 is de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 23 februari 2011 (LJN: BP5822) aangehaald. Tegen die uitspraak is appel ...

Lees het hele artikel »


Blauw oog geeft recht op schadevergoeding
3 juli 2012

Geschil Tijdens een confrontatie tussen buren op een galerij van een flatgebouw heeft eiser twee klappen in het gezicht gekregen. Hierdoor ondervindt eiser naar eigen zeggen ‘ernstige pijn’ (lichamelijk letsel) en ‘angstgevoelens’ (geestelijk ...

Lees het hele artikel »


Aanspannen procedure jegens verzekeraar ondanks merkelijke schuld verzekerde
23 april 2012

De Hoge Raad heeft op 6 april jl. uitspraak gedaan in de zaak van Grand Café Duka B.V. tegen Achmea over de vraag of het aanspannen van een procedure tegen de verzekeraar die weigert tot uitkering over te gaan, misbruik van procesrecht of onrechtmatig ...

Lees het hele artikel »


Ongevallen op de skipiste; een aansprakelijkheidsdilemma
20 februari 2012

Op 29 december 2011 kwam de eerste gipsvlucht van dit skiseizoen weer aan op de luchthaven van Rotterdam. Vol met skiërs die – voor het overgrote deel – op de piste ongelukkig ten val zijn gekomen. Ze hebben zelf een verkeerde manoeuvre gemaakt of ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Judith van der Vlies