Wim Weterings

Wim Weterings
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)
Bestuurdersaansprakelijkheid, cyberrisk


Telefoon
+31 (0)26 353 83 22

Fax
+31 (0)26 353 83 96

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Wim is als Salary Partner werkzaam op een van de grootste schadesecties van Nederland. Hij houdt zich bezig met zakelijke aansprakelijkheden, waaronder productaansprakelijkheid en product recall, bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, technische schades en werkgeversaansprakelijkheid Daarnaast behandelt hij zaken op het terrein van het verzekeringsrecht (polisgeschillen en opstellen verzekeringsvoorwaarden). Hij is ook als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg, vakgroep Business Law. Tevens was Wim in 2012-2013 en 2010-2011 gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, vakgroep Burgerlijk Recht. Wim is lid van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap. Voorts is hij redacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering (AV&S), redacteur en secretaris van het Verzekering-Archief, tijdschrift voor Verzekeringswetenschap (VA), en medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht. (RAV). Tevens is hij lid van verschillende verenigingen, waaronder de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Verzekeringsrecht en de Nederlandse Juristen-Vereniging.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Universiteit van Tilburg (1996), Gepromoveerd Universiteit van Tilburg (2004),

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Schending van vormvereisten in het verzekeringsrecht
15 september 2017

Hoe om te gaan met schending van vormvereisten in het verzekeringsrecht- zoals verzending per aangetekende post ex artikel 7:942 lid 2 (oud) BW indien vaststaat dat wel aan de ratio is voldaan? Enige opmerkingen naar aanleiding van Rechtbank Midden-Nederland

Lees meer over deze publicatie »


Jurisprudentie schadeverzekeringsrecht 2010 t/m 2013
25 april 2017

In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste jurisprudentie op het terrein van het schadeverzekeringsrecht van de afgelopen 4 jaar (januari 2010 - december 2013).

Lees meer over deze publicatie »


Verzekering van cyberschade en -aansprakelijkheid. Voorziet de cyberverzekering (voldoende) in een behoefte van organisaties?
16 maart 2015

Lees meer over deze publicatie »


De ‘(major) shareholder exclusion’ in de D & O-verzekering. Vallen ook voormalige aandeelhouders (altijd) daaronder?
06 maart 2015

Lees meer over deze publicatie »


Voorziet de cyberverzekering (voldoende) in een behoefte van organisaties?
29 januari 2015

Lees meer over deze publicatie »


Een prominentere rol voor naasten in het schadevergoedingsrecht
29 januari 2015

Lees meer over deze publicatie »


Artikel Wim Weterings in Emory International Law Review
02 december 2013

Lees meer over deze publicatie »


Artikel Wim Weterings in International Journal of Disclosure and Governance
02 december 2013

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Bestuurdersaansprakelijkheid en disculpatie(mogelijkheid) van een feitelijk bestuurder; HR 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:522
14 april 2015

De Zuid-Hollandse Glascentrale Beheer B.V. (hierna: ZHG Beheer) is enig aandeelhouder van een zevental werkmaatschappijen. Holdingmaatschappij A B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder van ZHG Beheer. De aandelen van de holding waren in handen van twee ...

Lees het hele artikel »


Verzekeringsfraude. Handelen verzekeraar in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
23 juli 2014

Een verzekeringnemer meldt zich arbeidsongeschikt onder zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering die hij bij Interpolis had afgesloten. De verzekeraar gaat over tot uitkeringen, maar verzoekt op een gegeven moment een onderzoeksbureau om een persoonlijk ...

Lees het hele artikel »


Brandverzekering. Waardering bewijs brandstichting
22 mei 2014

In dit artikel zal de zaak die ten grondslag heeft gelegen aan het arrest van de Hoge Raad van 7 februari 2014, (ECLI:NL:HR:2014:268) besproken worden. In de woning annex café van verzekeringnemer is in 2003 brand uitgebroken. De verzekeringnemer ...

Lees het hele artikel »


Het Europees paspoort voor verzekeraars, tussenpersonen en gevolmachtigden
27 februari 2014

Met de steeds verdergaande harmonisatie van de Europese Unie, onderzoekt menig levens- en schadeverzekeraar de mogelijkheden om zijn diensten op een eenvoudige manier in andere lidstaten op de markt te brengen. In tegenstelling tot wat de kernwaarde vrij ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Wim Weterings