Eigendom is het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. In het algemeen belang is het eigendomsrecht echter aan veel publiekrechtelijke beperkingen onderworpen.
Met betrekking tot onroerende zaken gaat het daarbij vaak om een beperking van de gebruiksmogelijkheden.
Soms is in het algemeen belang echter ook nodig dat op private gronden openbare werken worden gerealiseerd of werkzaamheden worden uitgevoerd. In gevallen waarin de rechthebbende niet wil meewerken en onteigening een te zwaar middel is, kan vaak een gedoogplicht worden ingezet.